NEUPISIVANJE TAČNOG KALENDARSKOG DATUMA DO KOJEG VRIJEDI PONUDA NIJE OSNOV ZA ODBACIVANJE PONUDE