ZBOG NEUPISIVANJA POLOŽAJA LICA U IZJAVAMA PONUDA NE MOŽE BITI ODBAČENA