POPUNJAVANJE NACRTA UGOVORA BEZ DA JE TO TRAŽENO TD NIJE OSNOV ZA ODBACIVANJE PONUDE PONUĐAČA