NEUPISIVANJE NA KOVERTI DA JE PONUDA U PITANJU TE RIJEČI “NE OTVARAJ” JE RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE