U SLUČAJU SUMNJE PREDNOST IMA CIJENA UPISANA SLOVIMA