KADA OSTAVI MOGUĆNOST NUĐENJA EKVIVALENTA UO MORA PROPISATI NAČIN DOKAZIVANJA EKVIVALENTNOSTI