AKO UO NIJE NAVEO DA JE OBAVEZNO DOSTAVLJANJE IZJAVE O PODUGOVORANJU PONUĐAČ KOJI NEĆE PODUGOVARATI ISTU NE MORA DOSTAVLJATI