UKOLIKO PONIŠTAVA POSTUPAK UO JE I DALJE OBAVEZAN SAČINITI ZAPISNIK O OCJENI PONUDA