ROK VAŽENJA PONUDE RAČUNA SE OD DANA PREDAJE PONUDE UO