PRIMJENU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA UO JE DUŽAN POTKRIJEPITI JASNIM DOKAZIMA