PEČAT PONUĐAČA NA IZJAVAMA 45 I 52 NIJE NEOPHODAN DA BI IZJAVA BILA VALJANA