NEDOSTATAK NUMERACIJE NA GARANCIJI ZA OZBILJNOST PONUDE NE UTIČE NA VALJANOST PONUDE