KAO DOKAZ TEHNIČKE I PROFESIONALNE SPOSOBNOSTI NE MOŽE SE ZAHTIJEVATI DA OSOBLJE BUDE U STALNOM RADNOM ODNOSU