ŽALITELJ JE DUŽAN UČINITI VJEROVATNIM POSTOJANJE ODREĐENIH POVREDA, DOK JE UGOVORNI ORGAN DUŽAN DOKAZATI POSTOJANJE ČINJENICA PO OSNOVU KOJIH PREDUZIMA ODREĐENE RADNJE.