PONUĐAČI TREBAJU OZNAČITI PROIZVODE KOJE NUDE U KATALOGU, A NE DOSTAVITI UOPŠTENI KATALOG