POJAŠNJENJE PONUDE NE MOŽE SE TRAŽITI NITI SE NA NJEGA POZIVATI AKO NIJE TRAŽENO U FAZI KVALIFIKACIJE PONUDA