NEZAOKRUŽIVANJE OPCIJA O NAMJERI PODUGOVARANJA ZNAČI DA NEĆE BITI PODUGOVARANJA