DOSTAVLJANJE ORIGINALA I KOPIJE PONUDE ZAJEDNO U KOVERTI NIJE RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE