PONIŠTENJE TD OD URŽ ZBOG NEUSKLAĐENOSTI TD – APSOLUTNE POVREDE ZJN BIH