PODEBLJAVANJE POSTOJEĆIH BROJEVA NE PREDSTAVLJA ISPRAVKE PONUDE TE NIJE POTREBAN PEČAT, DATUM I POTPIS KOD NJIH