NEUPISIVANJE DECIMALNOG IZNOSA NA PRAVI NAČIN NE UTIČE NA VALIDNOST PONUDE I KONAČNU CIJENU