MANJI NEDOSTACI U IZJAVI NISU RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE