AKO JE UO TRAŽIO IZJAVU O TEHNIČKIM SREDSTVIMA, A DOSTAVLJEN SPISAK SREDSTAVA POTPISAN I OVJEREN PONUDA JE PO TOM OSNOVU PRIHVATLJIVA PONUDA