UKOLIKO JE IZMJENOM TD OBRAZAC ZA CIJENU IZMIJENJEN PONUĐAČI SU DUŽNI PONUDU DOSTAVITI NA IZMIJENJENOM OBRASCU