OVLAŠTENO LICE JE OBAVEZNO POTPISATI IZJAVU IZ ČL 45, U SUPROTNOM ISTA NIJE UREDNO DOSTAVLJENA