UO TRAŽIO UPISIVANJE CIJENE I SLOVIMA, A PONUĐAČ TO NIJE NIGDJE U PONUDI URADIO-PONUDA ODBAČENA