UO SU OBAVEZNI U TD PROPISATI DA SE UVJERENJE DOSTAVLJA OD SUDA BIH I SUDA PREMA SJEDIŠTU PONUĐAČA