UO JE OBAVEZAN DEFINISATI KOLIČINU I KOD UGOVORA I KOD OKVIRNOG SPORAZUMA