POTVRDE O UREDNO IZVRŠENIM UGOVORIMA BEZ NAVEDENOG MJESTA I VREMENA REALIZACIJE UGOVORA SE NE MOGU PRIHVATITI