IZRAŽAVANJE MJERE U KOMADIMA OD STRANE UO, A RIJEČ JE O SREDSTVIMA KOJA SE IZRAŽAVAJU U LITRIMA I KILOGRAMIMA NIJE PRAVILNO