ŽALBA KOJA SADRŽI NEDOSTATAK SE ODMAH NE ODBACUJE NEGO SE POZIVA ŽALITELJ DA JE UREDI