VIŠAK DOKUMENTACIJE NIJE RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE