UKOLIKO USVAJA ŽALBENE NAVODE UO JE OBAVEZAN DETALJNO OBRAZLOŽITI RAZLOGE USVAJANJA NAVODA