UKOLIKO NASLOVNA STRANA PONUDE NIJE NUMERISANA TO NIJE RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE AKO POSTOJI KONTINUITET U NUMERISANJU