UGOVORNI ORGAN JASNO MORA PRECIZIRATI ŠTA SE SMATRA EKVIVALENTOM ODREĐENIH CERTIFIKATA – DOKUMENATA