PREMA SVAKOJ POJEDINAČNOJ ŽALBI UO JE OBAVEZAN POSTUPATI U SKLADU S ČLANOM 100