PONUDA OTKUCANA U SKLADU JE SA ZAHTJEVOM DA BUDE PISANA NEIZBRISIVOM TINTOM