NAVOĐENJE U ODLUCI DA ONA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA JE ZAKONITO