KATALOG KOJI NE SADRŽI NAZIV PROIZVOĐAČA ČIJE SU STAVKE PONUĐENE U PONUDI NE MOŽE BITI PRIHVATLJIV