GARANCIJA KOJA SE MOŽE LAKO VADITI I UMETATI U PONUDU NIJE ISPRAVNO DOSTAVLJENA I RAZLOG JE ZA ODBACIVANJE PONUDE