DA BI PONUDA BILA PRIHVATLJIVA PONUĐAČ SE MORA PRIDRŽAVATI ZAHTJEVA IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE