PRAKSA JAVNIH NABAVKI U BIH- seminar, 08. novembar 2023, 09:30h- hotel “Hollywood” Sarajevo

Obuhvaćeno:

Praksa javnih nabavki u BiH – teme seminara

 • Istraživanje tržišta – put ka kreiranju adekvatne procijenjene vrijednosti javne nabavke te kvalifikacionih uslova u postupku;
 • Provođenje postupaka – Šta sve objavljujemo u sistemu javnih nabavki: otvoreni postupak, pregovarački bez objave obavještenja, konkurentski zahtjev, direktni sporazum;
 • Dinamički sistem kupovine BiH
 • Zabranjeni sporazumi u postupcima javnih nabavkiPostupak pred Konkurencijskim vijećem BiH;
 • Isključenje ponuđača iz postupaka javnih nabavki uslijed nedostataka u realizaciji prethodnog/ih ugovora;
 • Novi Pravilnik o e-aukciji;
 • Žalbe na tenderske dokumentacije – ko griješi i gdje?
 • Poništenje tenderske dokumentacije po službenoj dužnosti;
 • Rokovi u postupcima javnih nabavki – gdje griješimo?
 • Kako pravilno provesti postupak javne nabavke/Kako odgovoriti zahtjevima TD i poslati prihvatljivu ponudu u postupku javne nabavke?
 • Rješenja URŽ-a BiH i presude Suda BiH – PRAKSA 2023

Kroz seminar Vas vode:

 • Samir Buljina-ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH
 • Admir Ćebić – ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH
 • Amela Imamović-Arifović – rukovodilac službe za javne nabavke Kantonalne bolnice Zenica

Kotizacija za učešće

 • Cijena seminara po jednom učesniku : 165,00 KM
 • Cijena seminara po jednom učesniku ukoliko imamo više od jednog učesnika iz iste institucije/kompanije: 150,00 KM
 • Cijena seminara po jednom učesniku za pretplatnike Baze prakse javnih nabavki u BiH te onih koji postanu pretplatnici do 08.11.'23 – 125,00 KM

U cijenu uključeno: učešće na seminaru, cetifikati, radni materijali i prezentacije, ručak i piće, caffe/čaj u pauzi. Svoje prijave možete poslati putem narudžbenice:

Praksa javnih nabavki, 08.11.2023.

Prijave je moguće izvršiti i online putem sljedećeg linka:

Praksa javnih nabavki, 08.11.2023

Agenda i sadržaj seminara

Praksa javnih nabavki u BiH, 08.11.2023.

Praksa javnih nabavki u BiH, 08.11.2023.

Registracijom na Portal prakse javnih nabavki (www.tnd.ba) dobijate popust na sve naše seminare u toku trajanja Vaše godišnje pretplate. Informacije o sadržaju baze kao i način registracije možete pogledati ovdje.

Za sve dodatne informacije ili upite možete nam se javiti putem e-maila: info@tnd.ba i telefona: 060/344-5389. Također, ukoliko imate određena konkretna pitanja vezano za sadržaj seminara možete nam pisati pa ćemo iste obraditi na seminaru.

Vidimo se u hotelu “Hollywood” 08.11.2023.godine. Dobro nam došli!