• E-mail: info@tnd.ba, Viber,WhatsApp: 060/344-5389
  • Ulica VIII, 71300 Visoko
LEGISLATIVA

Zakon o javnim nabavkama BiH

Zakon o upravnom postupku FBiH

Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e aukcije

Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz Aneksa II, dio B ZJN BIH

Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora

Poslovnik o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg 2020 (Sl.glasnik BiH, 34-20)

Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki

CPV_kodovi

Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki BiH

Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koja su obavezna primjenjivati zakon o javnim nabavkama

Kratko uputstvo o načinu korištenja sistema e-nabavke

Pravilnik o obuci ovlaštenih trenera

Pravilnik o postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti

Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke i uspostavljanju središnjeg tijela za nabavku

Pravilnik o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke

Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama

Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjenu ugovora

Uputstvo o uspostavljanju i upravljanju sistemom kvalifikacija

Zapisnik o otvaranju ponuda i uputstva o načinu vođenja evidencije o otvaranju ponuda

Uputstvo o uslovima i načinu na koji sektorski ugovorni organ dodjeluje ugovore povezanom preduzeću poslovnom partnerstvu ili sektorskom ugovornom organu koji je dio poslovnog partnerstva

Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki

Neslužbeni prečišćeni tekst-ZIDZJN(1)