Javne nabavke u prirodi – Etno selo “Čardaci” Vitez
seminar, 16. juni 2023-PETAK, 08:30h

Obuhvaćeno:

Analizirali smo nabavke koje provode ugovorni organi u BiH i otkrili najveće probleme s kojim se susreću. Između ostalog, obrađujemo sljedeće:

 • Kako efikasno isplanirati javne nabavke ?
 • Kako sačiniti plan nabavki da isti ne bude “nerealan”?
 • Koje elemente plan nabavki obavezno treba da sadrži?
 • Šta ukoliko moramo ići “izvan” plana nabavki?
 • Kreiranje Pravilnika o javnim nabavkama
 • Definisanje radnog mjesta službenika za javne nabavke
 • Kako odrediti količine i procijenjenu vrijednost kod okvirnog sporazuma?
 • Šta kada potrošimo pojedine stavke iz okvirnog sporazuma?
 • Pojedine stavke potrošene, provedena nova nabavka s istim svim stavkama nabavke – da li aktivirati novi okvirni sporazum?
 • Definisanje načina provođenja direktnog sporazuma
 • “Cijepanje” predmeta javne nabavke- kako ga izbjeći?
 • Odbačena ponuda vs “manji nedostaci u ponudi”
 • Rješenja URŽ BiH i presude Suda BIH.
 • Predstavljamo: “Praksa javnih nabavki u BiH” – jedinstvena platforma za javne nabavke BiH

Kroz seminar Vas vode:

 • Amina Malkić-ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH
 • Amela Arifović – rukovodilac službe za javne nabavke Kantonalne bolnice Zenica
 • Admir Ćebić – ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH
 • Interni konsultanti TND d.o.o

Kotizacija za učešće

 • Cijena seminara po jednom učesniku : 180,00 KM
 • Cijena seminara po jednom učesniku ukoliko imamo više učesnika iz iste institucije/kompanije: 165,00 KM
 • Cijena seminara po jednom učesniku za pretplatnike Baze prakse javnih nabavki u BiH te onih koji postanu pretplatnici do 16.06.'23 – 135,00 KM

U cijenu uključeno: certifikati, učešće na seminaru, radni materijali i prezentacije, ručak i piće, caffe/čaj u pauzi. Svoje prijave možete poslati putem narudžbenice:

Javne nabavke u prirodi 16.06.2023.

Prijave je moguće izvršiti i online putem sljedećeg linka:

Javne nabavke u prirodi, 16.06.2023.

Agenda i sadržaj seminara

Javne nabavke u prirodi, 16.06.2023.

Registracijom na Portal prakse javnih nabavki (www.tnd.ba) dobijate popust na sve naše seminare u toku trajanja Vaše godišnje pretplate. Informacije o sadržaju baze kao i način registracije možete pogledati ovdje.

Za sve dodatne informacije ili upite možete nam se javiti putem e-maila: info@tnd.ba i telefona: 060/344-5389. Također, ukoliko imate određena konkretna pitanja vezano za sadržaj seminara možete nam pisati pa ćemo iste obraditi na seminaru.

Vidimo se u predivnom ambijentu etno sela “Čardaci” u Vitezu, 16.06.2023.godine – petak. Dobro nam došli!