Javne nabavke u zdravstvu
seminar, 24. maj 2023, 10:00h- hotel “Hollywood” Sarajevo

Obuhvaćeno:

Analizirali smo nabavke koje provode zdravstvene ustanove u BiH i otkrili najveće probleme s kojim se susreću. Između ostalog, obrađujemo sljedeće:

 • Kako efikasno isplanirati javne nabavke u zdravstvu?
 • Definisanje uslova tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa zakonskim odredbama;
 • Kako ne izaći iz okvira članova 48, 49,50,51 ZJN BiH, a uslove postaviti srazmjerno predmetu javne nabavke?
 • Kako odgovoriti zahtjevima TD i poslati prihvatljivu ponudu u zdravstvenu ustanovu?
 • Kako tražiti / Kako dostaviti uzorke u postupku;
 • Tehničke specifikacije javne nabavke;
 • Kako nabaviti lijekove, reagense, medicinski potrošni materijal,sanitarni materijal, odijela, hranu, pribor?
 • Da li i na koji način vršiti izmjene već zaključenih ugovora/okvirnih sporazuma? Kako pratiti rast cijena? Koje informacije se smatraju relevantnim?
 • Postupak nakon što URŽ vrati predmet na ponovni postupak – da li samo donijeti odluku, da li je potrebno sačinjavati Zapisnik o ocjeni – prelazimo različite situacije;
 • Rješenja URŽ BiH i presude Suda BIH s osvrtom na zdravstvo.
 • Predstavljamo: “Praksa javnih nabavki u BiH” – jedinstvena platforma za javne nabavke BiH

Kroz seminar Vas vode:

 • Admir Ćebić-ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH
 • Amela Arifović – rukovodilac službe za javne nabavke Kantonalne bolnice Zenica
 • Interni konsultanti TND d.o.o

Kotizacija za učešće

 • Cijena seminara po jednom učesniku : 175,00 KM
 • Cijena seminara po jednom učesniku ukoliko imamo više učesnika iz iste institucije/kompanije: 155,00 KM
 • Cijena seminara po jednom učesniku za pretplatnike Baze prakse javnih nabavki u BiH te onih koji postanu pretplatnici do 23.05.'23 – 100,00 KM

U cijenu uključeno: učešće na seminaru, radni materijali i prezentacije, ručak i piće, caffe/čaj u pauzi. Svoje prijave možete poslati putem narudžbenice:

Javne nabavke u zdravstvu, 24.05.2023.

Prijave je moguće izvršiti i online putem sljedećeg linka:

Javne nabavke u zdravstvu, 24.05.2023.

Agenda i sadržaj seminara

Javne nabavke u zdravstvu, 24.05.2023.

Registracijom na Portal prakse javnih nabavki (www.tnd.ba) dobijate popust na sve naše seminare u toku trajanja Vaše godišnje pretplate. Informacije o sadržaju baze kao i način registracije možete pogledati ovdje.

Za sve dodatne informacije ili upite možete nam se javiti putem e-maila: info@tnd.ba i telefona: 060/344-5389. Također, ukoliko imate određena konkretna pitanja vezano za sadržaj seminara možete nam pisati pa ćemo iste obraditi na seminaru.

Vidimo se u hotelu “Hollywood” 24.05.2023.godine. Dobro nam došli!