Uputstvo o uslovima i načinu na koji sektorski ugovorni organ dodjeluje ugovore povezanom preduzeću, poslovnom partnerstvu ili sektorskom ugovornom organu koji je dio poslovnog partnerstva.pdf