Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koja su obavezna primjenjivati zakon o javnim nabavkama.pdf